Volle Kracht: grip op verzuimkosten!

Het woud aan regelgeving rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid is groot en ondoorzichtig. Werkgevers zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de kosten die gepaard gaan met verzuim. Een integrale aanpak is noodzakelijk om deze kosten beheersbaar te houden. Volle Kracht biedt die aanpak, en daarmee grip op verzuimkosten. Onze oplossingen gaan verder dan die van een Arbodienst, zónder dat u daar meer voor betaalt!


Hogere kosten voor werkgever: wees voorbereid!

Het is een gegeven dat medewerkers, mede ingegeven door de crisis, in steeds mindere mate een aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten. De gevolgen zijn voor de werkgever. Immers, niet behandeld worden is later beter worden. En dat levert hogere kosten op. Zorg dus dat u goed voorbereid bent!